Create useful keyboard-shortcut in Ubuntu

This post shows you how to create some useful extra keyboard-shortcuts.
Ctrl+Alt+Del to open system monitor
In GNOME (the version of DE in my computer), open System settings –> Keyboard, in tab shortcut –> Custom shortcuts, click add button, a new window shows up, in the command box, you type: gnome-system-monitor


Continue reading

Advertisement

Conky

Conky là chương trình cho phép hiển thị thông tin hệ thống trên hệ thống Window X (hệ thống Window X cung cấp môi trường đồ họa thân thiện hơn cho người sử dụng, so với môi trường dòng lệnh trước đây), bao gồm CPU, RAM, HDD, nhiệt độ CPU, cùng một số widgets hữu ích khác.


Trong bài này mình sẽ giới thiệu cách cài đặt và cấu hình Conky trên Ubuntu sử dụng conky-colors, một chương trình với nhiều scripts có sẵn giúp cho việc cấu hình Conky dễ dàng hơn. Continue reading