Trí thông minh do thái – Eran Katz

Hãy tưởng tượng ra điều ngớ ngẫn nhất có thể. Hãy đặt ra những mục tiêu phi thực tế đến không tưởng, và sau đó hãy suy nghĩ một cách thực tế về việc bạn có thể đạt được những điều đó bằng cách nào, bởi vì không có gì là không thể cả.

Nguyên tắc của người sống sót, không bao giờ được cảm thấy thoải mái. Hãy tiếp tục lang thang cả về thể xác lẫn tinh thần, để trải nghiệm những điều mới mẻ.

Để học tập mãi mãi, hãy đưa ra những câu hỏi và không được coi bất cứ điều gì là chuyện hiển nhiên.

Updating …

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s