1 số lệnh nên sử dụng trong terminal

Resize ảnh
convert -resize 300 image.jpg image-small.jpg

Nối nhiều file nhạc thành 1
cat 1.mp3 2.mp3 > combined.mp3

Tạo ảnh cho ổ cứng (hard drive cloning)
dd if=/dev/hda of=/dev/hdb

Burn file ISO
cdrecord -v speed=8 dev=0,0,0 name_of_iso_file.iso
trong đó dev là ổ đĩa, để lấy thông tin, chạy lệnh cdrecord -scanbus

Chuyển đổi video
ffmpeg -i video_origine.avi video_finale.mpg

Tách file nhạc từ video
ffmpeg -i source_video.avi -vn -ar 44100 -ac 2 -ab 192 -f mp3 sound.mp3
ab (audio bitrate): 192kbs in this case

Advertisement

Trí thông minh do thái – Eran Katz

Hãy tưởng tượng ra điều ngớ ngẫn nhất có thể. Hãy đặt ra những mục tiêu phi thực tế đến không tưởng, và sau đó hãy suy nghĩ một cách thực tế về việc bạn có thể đạt được những điều đó bằng cách nào, bởi vì không có gì là không thể cả.

Nguyên tắc của người sống sót, không bao giờ được cảm thấy thoải mái. Hãy tiếp tục lang thang cả về thể xác lẫn tinh thần, để trải nghiệm những điều mới mẻ.

Để học tập mãi mãi, hãy đưa ra những câu hỏi và không được coi bất cứ điều gì là chuyện hiển nhiên.

Updating …

Cài đặt song song Ubuntu và Fedora


Cài Fedora sau Ubuntu.
Boot vào Fedora,
Trong terminal gõ #sudo fdisk -l, xem phân vùng cài Ubuntu của bạn là phân vùng nào (thường có định dạng sda#)
Trong Fedora, mở file /boot/grub/grub.conf, thêm vào cuối file những dòng sau:

title Ubuntu 11.04
root (hd0,0) # 0 là số hiệu phân vùng cài Ubuntu, (/dev/sda0)
kernel /boot/grub/core.img

Update grub, reboot.
Have fun!