Conky

Conky là chương trình cho phép hiển thị thông tin hệ thống trên hệ thống Window X (hệ thống Window X cung cấp môi trường đồ họa thân thiện hơn cho người sử dụng, so với môi trường dòng lệnh trước đây), bao gồm CPU, RAM, HDD, nhiệt độ CPU, cùng một số widgets hữu ích khác.


Trong bài này mình sẽ giới thiệu cách cài đặt và cấu hình Conky trên Ubuntu sử dụng conky-colors, một chương trình với nhiều scripts có sẵn giúp cho việc cấu hình Conky dễ dàng hơn. Continue reading

Advertisement

Rita Hayworth and Shawshank Redemption – Stephen King

There’s a guy like me in every state and federal prison in America, I guess. I’m the guy who can get it for you. Tailor-made cigarettes, a bag of reefer, if you’re partial to that, a bottle of brandy to celebrate your son or daughter’s high school graduation, or almost anything else … within reason, that is, It wasn’t always that way. Continue reading